2021-04-01 Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.

2021-04-01 Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021r.

2021-04-01 Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.

2021-04-01 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.

 

 

2021-04-01 Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

2021-04-01 Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020r.

2021-04-01 Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

2021-04-01 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

 

 

2020-06-26 Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

2020-06-26 Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019r.

2020-06-26 Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

2020-06-26 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

 

 

2019-03-12 Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2019-05-02 Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018r.

2019-03-12 Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2019-03-12 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30, kwiecień 2019 15:32 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, kwiecień 2019 15:42 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, maj 2019 23:54 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, czerwiec 2020 23:38 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01, kwiecień 2021 17:03 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01, kwiecień 2021 17:05 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01, kwiecień 2021 17:08 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, kwiecień 2022 20:35 Informatyk