Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej   

Pobierz cały dokument - wersja z dnia 01.06.2016r.   

Spis treści  

Wstęp 

1.    Warunki prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 

2.    Opracowanie projektu technologicznego zakładu i powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze prowadzenia działalności 

3.    Uzyskanie decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 

4.    Wymagania dla budynków oraz pomieszczeń, w których prowadzona jest produkcja żywności 

5.    Wymagania dotyczące dobrych praktyk 

6.    Wymagania dla surowców używanych do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

  • Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie oraz końskie 
  • Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków 
  • Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 
  • Świeże mięso zwierząt łownych 
  • Produkty rybołówstwa 
  • Surowe mleko i siara 
  • Jaja 
  • Pozostałe wymagania dla surowców 

7.    Wymagania dla  sprzętu 

8.    Postępowanie z odpadami żywnościowymi 

9.    Wymagania dotyczące wody 

10.   Wymagania dotyczące higieny osobistej pracowników 

11.   Wymagania dotyczące opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych środków spożywczych 

12.   Wymagania dotyczące obróbki cieplnej 

13.   Szkolenia personelu 

14.   Załączniki   

Pobierz cały dokument - wersja z dnia 01.06.2016r. 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, listopad 2017 19:30 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 29, listopad 2017 20:31 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:21 Informatyk