Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania 

  

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

– wersja MS Word

wersja PDF

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, listopad 2017 19:43 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, listopad 2017 20:24 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 29, listopad 2017 20:47 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:22 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, grudzień 2020 20:19 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, grudzień 2020 20:22 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, grudzień 2020 20:22 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, grudzień 2020 20:23 Informatyk